தற்போது அதிக வட்டி தரும் வங்கிகளின் பட்டியல்

தற்பொழுது அதிக வட்டி தரும் வங்கிகள்,அதன் வட்டிவிகிதம்/கால ஆண்டு ,ஆகியவற்றை இங்கு பட்டியலிட்டுள்ளேன் .இவை அனைத்தும் இணையத்தில் இருந்து தொகுகபட்டவை .வங்கிகள் இது போன்ற சலுகைகள் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே தருவதால்,பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.