தற்போது அதிக வட்டி தரும் வங்கிகளின் பட்டியல்

தற்பொழுது அதிக வட்டி தரும் வங்கிகள்,அதன் வட்டிவிகிதம்/கால ஆண்டு ,ஆகியவற்றை இங்கு பட்டியலிட்டுள்ளேன் .இவை அனைத்தும் இணையத்தில் இருந்து தொகுகபட்டவை .வங்கிகள் இது போன்ற சலுகைகள் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே தருவதால்,பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.இந்திய வாழ் இந்தியர்களுக்கு,அதிக வட்டி தரும் வங்கிகள்,மற்றும் வடி விகிதங்கள்


BankACCOUNT TYPEINTEREST
(% p.a)
PERIOD
Bharat Co-operative BankCooperative Banks10.75New Year 333 days (Special Scheme)
Abu Dhabi Commercial BankForeign Banks9.50500 days
Lakshmi Vilas BankIndian Private Sector Banks10.501 year to less than 2 years
Oriental Bank of CommercePublic Sector / Nationalized Banks9.751 year to less than 2 years
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு,அதிக வட்டி தரும் வங்கிகள்,மற்றும் வடி விகிதங்கள்.


BankACCOUNT TYPEINTEREST
(% p.a)
PERIOD
Catholic Syrian BankNRE FD10.1015 months to 24 months
Catholic Syrian BankNRO FD10.75991 days


2 comments: