2008-2013 வருடத்தில் அதிக லாபத்தை /நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திய பங்குகள்


Motilal oswal  என்ற நிறுவனம்  நடத்திய  ஆராய்ச்சில் (2008 -2013) சந்தை  மதிப்பை அதிக படுத்திய 
பட்டியலை வெளியட்டுள்ளனர் .இதில் மிக அதிகமாக /வேகமாக/மற்றும் நிலையான செல்வத்தை  பெருகியதற்கான பட்டியல் கிழே கொடுத்துள்ளேன்.அதிக லாபத்தை  ஏற்படுத்திய பட்டியல் :இந்த ஆராய்சி ஒவ்வொரு வருடமும்  டிசம்பர் மாதம்  வெளிஇடப்படும் .
இதில்     asian  paints  ,itc ,hdfc  போன்ற பங்குகள்  ஒவ்வொரு வருடமும் இதில் இடம்  பிடித்துள்ளன . இப்போதும் இந்த பங்குகளை  விலை  குறையும்  போது நாம் வாங்கி  வந்தால் 2-3 வருடத்தில்  சிறந்த பலனை (20 % அதிகமான )எதிர் பார்க்கலாம் .
அதிக நஷ்டத்தை  ஏற்படுத்திய பட்டியல் :
இதில்  பொது துறை நிறுவனங்கள் ,அம்பானி சகோதரர்கள் ஆகியவற்றின் பங்குகள் தான் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளன .

கடந்த 10 வருடத்தில் அதிக லாபம்/நஷ்டம்  அடைந்த துறைகள் :


தனித்துவமான உத்திகள்  மூலம் திறமையாக செயல்படும் 5 நிறுவனங்கள் :
தங்கள் துறைகளில் அதிக சந்தை மதிப்பு/ மற்றும் மற்ற நிறுவனங்களுக்கு முன்னோடியாக இருக்கும் நிறுவனங்கள் :

தங்கள் தொழிலில்  இருந்து மாறி லாபம் சம்பாதித்த  சிறந்த 5 நிறுவனங்கள் :
அடுத்து,புதிதாக அதிக சந்தை மதிப்பை உருவாக்கபோகும்  நிறுவனகள்:
அடுத்து,புதிதாக நிரந்தரமான/நிலையான  சந்தை மதிப்பை   தரப்போகும் நிறுவனகள்:

இநத பதிவு பிடித்திருந்தால்  உங்கள் நண்பர்களுக்கு  பகிரவும்.
.

 share


No comments:

Post a Comment